Hvordan bliver

et vandløb i verdensklasse?

Den tykskallede malermusling
har fået sin egen hjemmeside
hos Næstved Kommune: www.merelivisusåen.dk

Fiskene i øvre og nedre Suså er afskåret fra hinanden med dæmningen. Der er et stryg ved Holløse Mølles dæmningen, men der er brug for et rigtigt vandløb.

Fosfor og kvælstof fra spildevand flyder ind i Bavelse sø, hober sig op og fører til øget algevækst og dermed dårligt vandmiljø i søen.

Torpe Kanal og Suså kan derimod godt tåle spildevandet.

Vandet næsten er stillestående og indeholder meget lidt ilt, fordi Suså er opdæmmet og dermed har mere karakter af en sø end et vandløb. Det betyder, at fiskene og smådyr ikke trives optimalt.

 

 

Bavelse sø...NU

Gunderslevholm Bro ...NU

Holløse mølle...  NU

øv, hvad gør jeg uden fisk?

Husstandende udleder Spildevand

Vandet heroppe er fint nok for mig!

Klik dig frem og tilbage på tegningerne nedenunder.

 Tryk på pilene til højre og se, hvordan Susåen kan komme til at se ud om 10 år.

Pilen til venstre fører dig tilbage til Susåens tilstand nu.

Susåen er delt op i to adskilte stykker

Dårlig miljø for fisk

Spildevand belaster søen

Øv, fiskene kan ikke komme igennem

Jeg tror vi skal vende om her

Strømmende vand
Stillestående vand
Spildevand

Se den
smukke blanke overflade

Dårlig indeklima!

Pærelet!

Karrebæk Fjord

Karrebæk Fjord

Malermuslingen lever på bunden af vandløb. For at yngle er den afhængig af bestemte værtsfisk, fordi dens nyklækkede larver sætter sig på deres gæller. Får vi fiskene tilbage i Susåens vandsystem, sikrer vi altså muslingen. Og i bonus får vi dobbelt så mange fiskearter og fire gange så mange fisk som i dag.

Se videoen som forklarer, hvordan musling og fisk sikres i Susåens Vandsystemer

Suså

Suså

Torpe Kanal

Video:

Læs mere om projektet omkring Susåen og Torpe Kanal her

Malermuslingens verden er tegnet af Ingrid Lill i samarbejde med Næstved Kommune

Ansvarsfraskrivelse

Dette projekt - LIFE 15 NAT/DK/000948 UC Life Denmark - er finansieret med støtte fra LIFE-programmet under EU-Kommissionen.

Denne hjemmeside forpligter kun forfatteren – Næstved Kommune, og EU-Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

 

Disclaimer

This project - LIFE 15 NAT/DK/000948 UC Life Denmark - has been funded by the LIFE programme of the EU-Commission.

This website only reflects the views of the author – Næstved Kommune, and the EU-Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information it contains.